Happy Jack 2020
Bronze
61 × 74 × 27 inches; 155 × 188 × 69 cm