Niki de Saint Phalle! (1) 2021
Monotype
29⅜ × 22¾ inches; 75 × 58 cm