Twenty to Nine 1972
Oil enamel on Masonite
89 × 48⅛ inches; 226 × 122 cm