Jasper Johns

Montezavalentine 2010
Graphite on paper
12¾ × 12 inches; 32 × 31 cm